PLC S7-1200

PLC S7-1500

Giảm giá!

S7-1500

6EP1332-4BA00

10,000 1,000
Giảm giá!
10,000 1,000
Giảm giá!
10,000 1,000

S7-1500

6EP1333-4BA00

3,730,560
Giảm giá!
10,000 1,000
Giảm giá!
10,000 1,000
Giảm giá!
10,000 1,000
Giảm giá!
10,000 1,000

Màn hình hmi

Biến Tần

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB21-5UA1

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB21-1UA1

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB17-5UA1

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB15-5UA1

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB12-5UA1

BIẾN TẦN G110 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3211-0AB13-7UA1

BIẾN TẦN V20 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3210-5BB17-5UV1

BIẾN TẦN V20 ĐIỆN ÁP 1P 220VAC - 3P 220VAC

6SL3210-5BB11-2UV1

PLC S7-300

PLC S7-400